အေၾကြးရွိလ်က္နဲ႔ သူေဌးလုိ သံုးျဖဳန္းေနတဲ့သူေတြကို ပန္ဆယ္လုိ ဒဲ့ေျပာၿပီ

အေႂကြးမရွိရင္ သူေဌးတဲ့။ သိပ္မွန္တဲ့စကားလို႔ပဲ ထင္တယ္။ အေႂကြးရွိလ်က္နဲ႔ သူေဌးလိုေနတဲ့လူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဒါကက် သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္အဆင့္အတန္းပါပဲ။ ေငြမရွိရင္ အထင္ေသးခံရတတ္တာ မွန္ေပမယ့္ ေငြမရွိတာနဲ႔ အထင္မေသးတတ္သူေတြ ရွိပါတယ္။ ေငြအတြက္နဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရား စြန္းေပခဲ့တာ မရွိရင္ အနည္းဆံုးေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အထင္မေသးဘူးေပါ့။ဘဝမွာ လူတိုင္း ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနဆိုတာ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ေငြေခ်းရတာ၊ အကူအညီယူရတာေတြ ရွိတတ္ ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပန္ေပးပါ။ မရွိရင္ေတာင္ မရွိရွိတဲ့ ၾကားက ႀကိဳးစားၿပီးေပးပါ။ ေႂကြးဆိုတာ ဆပ္တတ္ရင္ ေက်ပါတယ္။ ရွိလ်က္နဲ႔ မေပးတာဟာ အေခ်ာင္သမားအဆင့္ကို ခုန္ဆင္းတာပါပဲ။

ကိုယ့္ကို ေငြေခ်းသူေတြကို တန္ဖိုးထားပါ။ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာသူျဖစ္ေနပါေစ၊ ေငြဆိုတာ ပိုတယ္မရွိပါဘူး။ ေငြေခ်း လိုက္တယ္ဆိုတာ ေငြကိုပဲ ေပးလိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ယံုၾကည္မႈကို ေပးလိုက္တာပါ။ အတိုးမဲ့ ေမတၱာသက္သက္နဲ႔ ေခ်းတဲ့လူဆိုရင္ ကတိကို အသက္နဲ႔လဲကို တည္ဖို႔ ႀကိဳးစားရမွာပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အခုေခတ္မွာ ဘယ္သူကမွ ဘယ္သူ႔ ကို ေငြေခ်းေလာက္တဲ့အထိ ယံုစရာ မရွိၾကလို႔ပါပဲ။ အတိုးနဲ႔ေခ်းတာပဲ ျဖစ္ေစဦးေတာ့၊ ေခ်းတယ္ဆိုကတည္းက မင္းဘက္ က ျပန္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္မႈတစ္ခုရွိလို႔ ေခ်းတာပါ။

အခ်ိဳ႕ေတြက ရွိလို႔ ေခ်းတယ္။ အခ်ိဳ႕ေတြက မရွိဘဲနဲ႔ကို ေခ်းတယ္။ အခုေခတ္လို ေငြအတြက္ လူသတ္ဖို႔ေတာင္ ထမင္းစား ေရေသာက္ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ မရွိတဲ့ၾကားက ေငြေခ်းေပးတဲ့လူမ်ိဳး မင္းမွာ ရွိဖူးရင္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း မေမ့ မေလ်ာ့ ေျပာလိုက္ပါ။ ေငြဆိုတာ ပိုတယ္မရွိပါဘူး။ မင္းကို ေပးလိုက္တာဟာ ေငြစကၠဴေတြခ်ည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ယံုၾကည္မႈပါ။ ႏွလံုးသားပါ။ ေငြကို ၾကည့္ရင္ ေငြပဲ ျမင္မွာပါ။ ႏွလံုးသားကို ၾကည့္ရင္ ႏွလံုးသားထိ ျမင္ပါတယ္။ ဘဝမွာ ေငြဟာ အေရးပါေပမယ့္ ဘဝဟာ ေငြခ်ည္းသက္သက္ တည္ေဆာက္ထားတာ မဟုတ္ဘူး…

အိပန္ဆယ္လုိ