အစိုးရ၏ ယာဥ္ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္ျပဳလုပ္ေရး ထုတ္ျပန္ခ်က္ ႀကိဳတင္ေပါက္ၾကားမႈ နစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ဟု ကားေရာင္းဝယ္ေရးအသင္းရွင္းလင္း

ယာဥ္ပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္လုပ္ရန္ အစိုးရ၏ တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မထြက္မီ ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ ႀကိဳတင္သတင္းထြက္ေပၚမႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ နစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ကားေရာင္းဝယ္ေရးအသင္း (ရန္ကုန္) က ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈေပါက္ၾကားျခင္းႏွင့္ အခြန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Image result for ကားေရာင္းဝယ္ေရးအသင္း(ရန္ကုန္)"

“သတင္းေပါက္ၾကားမႈဆိုတာက ေဈးကြက္ထဲမွာ အႏၲရာယ္ရွိတယ္။ စလစ္အပ္ကိစၥ သတင္းေပါက္ၾကားတုန္းက အရင္တုန္းကပစ္ထားတဲ့ ေလးဘီး၊ သုံးဘီးေတြကို ေလးဘီးကား စလစ္အပ္မူဝါဒထုတ္ျပန္တယ္။ စလစ္ေဈးက ေပါက္ၾကားၿပီးႀကိဳဝယ္ေတာ့ တစ္စီးသိန္းတစ္ရာေလာက္ျမတ္တယ္။ ဒါကိုမသိဘဲေရာင္းလိုက္တဲ့ ျပည္သူပဲတစ္စီးကို သိန္းတစ္ရာေက်ာ္ နစ္နာသြားတယ္”ဟု ေမာ္ေတာ္ကားေရာင္းဝယ္ေရးအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခိုင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

Image result for ကားေရာင္းဝယ္ေရးအသင္း(ရန္ကုန္)"

ယင္းႀကိဳတင္ေပါက္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ကားေရာင္းဝယ္ေရးေဈးကြက္၌ ေဈးကြက္ၿငိမ္သက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသင္းသို႔ ေမးျမန္းဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ကားေရာင္းဝယ္ေရး အသင္းထံမွ သိရွိရသည္။

Credit-MON