(၉) ၾကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီေပါက္စဥ္

(၁.၁၁.၂၀၁၉) (၉)ႀကိမ္ထီေပါက္စဥ္(ေပါက္ဂဏန္းအားလုံးအခုpostထဲမွာ editလုပ္တင္ေပးမွာပါ)

Image result for ထီေပါက္စဥ္"

သိန္း(15000)ဆု-ယ ၈၁၇၄၀၂/သိန္းတစ္ေသာင္း-ဓ ၄၅၅၆၁၄/သိန္းငါးေထာင္-ဗ ၇၉၁၁၁၈/ဃ ၇၀၁၇၂၆

Image result for ထီေပါက္စဥ္"

သိန္း ၂၀၀၀ဆု-ကခ ၆၆၁၅၀၇/ထ ၁၉၆၉၉၅/ခ ၈၁၀၈၁၃/ဝ ၈၂၈၃၃၈

Image result for ထီေပါက္စဥ္"

သိန္း(၁၀၀၀)ဆု-ဟ ၁၈၈၉၄၄/လ ၉၃၅၅၉၆/စ ၇၉၅၉၁၈/အ ၂၅၃၂၀၃/က ၅၅၅၅၀၄/ခ ၆၂၄၄၁၈/မ ၄၂၂၅၀၂

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၅)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္-င ၄၁၈၅၄/ဂ ၉၆၈၆၇/ကဂ ၈၈၁၀၆/မ ၉၇၆၅၇/ယ ၂၄၀၄၃/ဘ ၉၅၀၄၃/ဖ ၉၈၂၇၇/မ ၈၇၈၈၉/ဋ ၄၇၆၁၁/န ၁၇၇၇၀/ရ ၈၅၃၅၂/ဇ ၉၇၆၀၀/န ၃၁၇၄၄/ဠ ၆၁၀၆၃/အ ၇၃၀၅၄

မွတ္ခ်က္-ဖြင့္ပြဲ မျပီးေသးပါ ေပါက္မဲမ်ားကို ယခုပို႔စ္မွာပဲဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္