ျပင္ဆင္ထားေသာေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒအရ တပ္မိသားစုမ်ားတပ္ျပင္ပတြင္သာ မဲေပးရမည္

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒအရ တပ္မိသားစုမ်ားတပ္ျပင္ပတြင္သာ မဲေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုး ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

Image result for ေဒါက္တာလွမိုး"

လက္ရွိတြင္ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ျပင္ဆင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ျဖန္႔ေဝထားေၾကာင္းသိရသည္။“ျပင္ဆင္ထားတဲ့နည္းဥပေဒမွာ တပ္ျပင္ပမွာပဲမဲေပးရမယ္လုိ႔ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားတာပါ။ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လက္ထဲေတာ့ေရာက္ၿပီးမေဆြးေႏြးရေသးဘူး” ဟု ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာသည္။

Image result for ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္"

၅ ႀကိမ္ေျမာက္ျပင္ဆင္လုိက္သည့္နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အကုန္သိသတင္းဌာနက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒သို႔ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းထံမဆက္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တပ္အျပင္ထြက္ကာ မဲေပးႏိုင္ရန္အခက္အခဲမ်ားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာၾကားထားသည္။

Credit-အကုန္သိ