ကေလးဘဝ 10 ႏွစ္သားကတည္းကသာသနာမွာ ေပ်ာ္တယ္ဆိုၿပီ အေမ့ရင္ခြင္ကို ပစ္ၿပီ ထြက္သြားတာ

ကေလးဘဝ 10 ႏွစ္သားကတည္းကသာသနာမွာ ေပ်ာ္တယ္ဆိုၿပီ အေမ့ရင္ခြင္ကို ပစ္ၿပီ ထြက္သြားတာ သားေတာ္ေရ မယ္ေတာ္ႀကီး ေရာက္ၿပီေလ ထၾကည့္ပါအုံး သားေတာ္ လာတုန္းကလည္း လာခဲ့လို႔ မေခါခဲ့ပါဘူးကေလးဘဝ 10ႏွစ္သားကတည္းက သာသနာမွာ ေပ်ာ္တယ္ဆိုၿပီ အေမ့ရင္ခြင္ကို ပစ္ၿပီ ထြက္သြားတာ

ျပန္ထြက္သြားေတာ့လည္း ေမေမ့ကို ႏုတ္ေတာင္ မဆက္သြားဘူး ခုေမေမ လာႏုတ္ဆက္ေနၿပီေလ ထၾကည့္ၿပီ ။“မယ္ေတာ္”လို႔ တခါေလာက္ ေခါေပးပါအုံး ေမေမေလ ေဆြမ်ိဳးေတြ ၾကားမွာ သားရဟန္းေလး ရွိတယ္ဆိုၿပီ ဝံ့ႂကြား ေနေပမယ့္

သားရဟန္းေလး ထြက္သြားေတာ့ ” ေမေမ ” ဘယ္လို႔ ေျဖသိမ့္ရပမလည္း ေနာက္ဘဝ သာရွိရင္ ေမေမဆီ အခ်ိန္မေ႐ြ လာခဲ့ပါလို႔ ေမေမ ဖိတ္ေခါပါရေစ ။သားရဟန္းေလးရဲ႕ ခ်စ္ဆုံး ေမေမ

Credit-လားရွုိုး