ခ်င္းေတာင္တန္းမွာ ..သာသနာျပဳဖုိ႔… ေက်ာင္းေဆာင္ ကိုယ္တိုင္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ..ဆရာေတာ္တစ္ပါး

ဗုဒၶဘာသာ ၄-အိမ္သာ႐ွိေတာ့တ့ဲခ်င္းေတာင္တန္းေပၚက ငုံေလာင္းရြာေလးမွာသာသနာျပဳေက်ာင္း တည္ေထာင္ဖို႔ဆိုတာေတာ္႐ံုသတၱိနဲ႔ မလြယ္ကူမွန္း သိပါတယ္။ဒါေပမ့ဲဒီလိုမွ မလုပ္ရင္ေနာင္ ၁၀-စုႏွစ္ တစ္ခုအတြင္းမွာအဲဒီရြာေလးအတြက္ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ႐ွာလို႔ေတာင္ရမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ။


အဲဒါေၾကာင့္ဆရာ ဒကာ ညီညာစြာလက္တြဲၿပီးသာသနာျပဳေနရတာပါ။ေက်ာင္းဒကာ တစ္ေယာက္ထဲဆိုေတာ့ ဒကာကလည္း ေငြပ်က္ အင္း ဘုန္းႀကီးကလည္း ဘာမွမ႐ွိဆိုေတာ့ဒီအတိုင္းပဲ ခနနားထားရတယ္။

ေခါႏုမ္ဗုဒၶဝိဟာရေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္သာသနာျပဳ ကုသိုလ္ရယူလိုၾကေသာဗုဒၶဘာသာႏြယ္ဝင္းမ်ား ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ ႏွိဳးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္။

ဆရာေတာ္ ဦးရာဇဓမၼေ ခါႏုမ္ဗုဒၶဝိဟာရေက်ာင္း တည္ေဆာက္ေရး ငုံေလာင္းရြာ၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္းျပည္နယ္ 09449500050