ေဒၚဥမၼာလႈိင္ႏွင့္ မႈခင္းဆရာဝန္ကို စစ္ေဆးမည့္ ဗစ္တိုးရီးယားအမႈ ယေန႔ ထူးျခားမည္

Wisdom Hill ေက်ာင္း ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး ေဒၚဥမၼာလႈိင္ႏွင့္ မႈခင္းဆရာဝန္တို႔ကို စစ္ေဆးမည့္ ယေန႔ ဗစ္တိုးရီးယားအမႈ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ၎တို႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္အမႈအတြက္ အေရးႀကီးၿပီး ထူးျခားမႈမ်ား ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရားလို၊ တရားခံ ေရွ႕ေနမ်ားက ယေန႔ ႐ုံးခ်ိန္းမစတင္မီတြင္ ေျပာၾကားသည္။

Image result for ဥမၼာလွိုင္

ၿပီးခဲ့သည့္ ႐ုံးခ်ိန္းက အေရးႀကီးေသာ သက္ေသခံ ပစၥည္းတခု ျဖစ္သည့္ CCTV ကို စစ္ေဆးရာတြင္ Hard-Disk ထဲ၌ မည့္သည့္ဖိုင္မွ် ရွိမေနသည့္အေပၚ တရားသူႀကီးက ခ်က္ခ်င္း စုံစမ္းရန္ အမိန႔္မခ်ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က ဗစ္တိုးရီးယားဘက္မွ ယင္း CCTV ဖိုင္ ေပ်ာက္ဆုံးမႈကို စုံစမ္းေပးရန္ ခ႐ိုင္ဥပေဒ႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

Image result for ဥမၼာလွိုင္

ဧရာဝတီ