သမာသမတ္ရွိသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ျဖစ္ေရး အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း ႀကံ့ခိုင္ေရးဆို

ပုသိမ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉။            ။   သမာသမတ္က်ၿပီး ေကာ္မရွင္၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကို တိတိက်က် လိုက္နာေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ျဖစ္ေရး အဓိကက်သည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ေျပာဆိုသည္။

Image result for ဦးဝင္းကိုကို"

ဧရာဝတီတိုင္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌ သတင္းစာရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးဝင္းကိုကိုက ယင္းသို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

Image result for ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္"

“မွန္ကန္ေသာ အတိုက္အခံပါတီ အျဖစ္ရပ္တည္ဖို႔ ပါတီဥကၠ႒က ေျပာထားပါတယ္။ ေကာ္မရွင္မွာ ပါတီအေရာင္ အေသြးကင္းတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ပါတီလႊမ္းမိုးမႈရွိေနတဲ့သူေတြနဲ႔ဖြဲ႔ထားတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ သမာသမတ္က်က်နဲ႔ လုပ္မယ့္ေကာ္မရွင္ျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

Image result for း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး"

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ထိုစဥ္က ႏိုင္င္ငံေတာ္အဆင့္၊ တိုင္းေဒသအဆင့္၊ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္/ေက်း အဆင့္မ်ားကို ပါတီအေရာင္ကင္းၿပီး နယ္ပယ္စံုကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ေသာ သမာသမတ္က်ေသာသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ဘက္လိုက္မႈနည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

Image result for း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး"

လာမည့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ဧရာဝတီတီုင္းအတြင္းရွိ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္၏ မဲဆႏၵနယ္အားလံုးတြင္ ျပည္သူလက္ခံေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေ႐ြးခ်ယ္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီ၏ တိုင္းေဒသႀကီး သတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Source-The Voice