တာ႐ိုးက်ိဳး ျမစ္ေရဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္စိုက္ခင္း ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီး

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ ညက တာ႐ိုးက်ိဳး ကာ ျမစ္ေရဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း စိုက္ပ်ိဳး ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးတိုးမင္းက ေျပာသည္။

‘‘ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္တဲ့ေနရာမွာ စပါးတို႔၊ ႏွမ္းတို႔ေတာ့ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ရိတ္သိမ္းၿပီးသြားပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေတြ၊ စိုက္ခင္းေတြရွိပါတယ္။ ေရနစ္ ျမဳပ္တဲ့ထဲမွာ ပါဝင္သြားတာကို သိရပါတယ္။ ေရက်သြားရင္ ေတာင္သူေတြ လတ္တေလာ ျပန္ လည္ကုစားဖို႔အတြက္ ဟင္းသီး ဟင္း႐ြက္မ်ိဳးေစ့ေတြကို ေထာက္ ပံ့ေပးသြားပါမယ္’’ဟု ဦးတိုးမင္း ကေျပာသည္။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမရပူရ ...

ပ်က္စီးသြားေသာ ေနရာ တြင္ ေဒသခံမ်ားက ပဲ၊ ဘူး၊ နံနံ၊ ေျပာင္း၊ ကန္စြန္း၊ ခ်ဥ္ေပါင္ စသည္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနက သီး ႏွံမ်ိဳးေစ့မ်ား ေထာက္ပံ့မႈအျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ၫႊန္ၾကားပါက ပ်က္စီးခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံအတြက္ ေထာက္ပံ့ ေၾကးမ်ားပါ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတိုးမင္းကေျပာသည္။

‘‘ရာသီစာ ေရေလာင္းသီးႏွံ ေတြ စိုက္ပ်ိဳးတာေပါ့။ အခုက ပ်က္စီးသြားၿပီ။ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံေတြကလည္း ျဖစ္ထြန္းဖို႔ ေျမဩဇာ ေတြ ထည့္ရေတာ့ အရင္းအႏွီးက လည္းႀကီးတယ္’’ဟု စိုက္ပ်ိဳးေျမ မ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ေသာ ယဥ္ ေတာ္ရပ္ကြက္ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမရပူရ ...

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနသည္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္က သဘာ ဝေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး က်ပ္သိန္း ၅,၆၀၀ ေက်ာ္ကို ေတာင္သူမ်ားအား ယခုလ ပထမပတ္က ေပးအပ္ခဲ့သည္။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမရပူရ ...

တာ႐ိုးက်ိဳးမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာခုနစ္ခုမွ ေရ ေဘးသင့္ျပည္သူ ၁၃,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္း၌ ေနထိုင္ေနရသည္။