အရက္ေသာက္သူမ်ား ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ႏိုင္ေျခပိုမ်ား

အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ခံအားစနစ္အားနည္းသြားၿပီး COVID-19 ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ သည့္အႏၲရာယ္ပိုမ်ားေၾကာင္း အေမရိကန္ဆရာဝန္မ်ားက သတိေပးသည္။

အရက္ကို လြန္ကဲစြာမၾကာခဏေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ျပင္းထန္ေသာအႏၲရာယ္ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဌာန CDC ကလည္း သတိေပးထားသည္။

Coronavirus: the complete guide to the Covid-19 pandemic - AS.com

အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ယင္းေရာဂါျဖစ္ပြားမႈၾကား ဆက္စပ္မႈကို ေလ့လာထားေသာ ေလ့လာမႈမ်ား မရွိေသးေသာ္လည္း အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ခံအားနည္းသြားေစႏိုင္၍ ေရာဂါအလြယ္တကူ ကူးစက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆရာဝန္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေသြးထဲတြင္ အရက္ရွိေနေသာအခ်ိန္၌ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရပါက ခႏၶာကိုယ္၏ ေရာဂါ တိုက္ထုတ္ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့နည္းမႈႏွင့္ႀကဳံႏိုင္သျဖင့့္ အလြယ္တကူေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ေၾကာင္း ကမာၻ႔က်န္း မာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ကလည္း သတိေပးထားသည္။

Coronavirus cure: What progress are we making on treatments? - BBC ...

ထို႔ျပင္ အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အူနံရံမ်ားရွိဆဲလ္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။အရက္ႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား COVID-19 ေရာဂါကူးစက္ခံရပါက ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္ေလ့ရွိေၾကာင္းလည္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။-Ref : CNET

Scientists figure out how new coronavirus breaks into human cells ...