ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ Chair NLD အမည္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာအသစ္ဖြင့္

ေ႐ျးေကာၾကၸဲအၾတက္ Chair NL အမ်ိဳးသားဒီ မိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ Chair NLD အမည္ျဖင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာ မ်က္ႏွာကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ယမန္ ေန႔တြင္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာ ၾကားျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဩဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ ရန္ ကုန္တိုင္း သန္လ်င္ခ႐ိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးသို႔ သြားေရာက္၍ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း တင္ရာတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုေထာက္ ခံသည့္ ျပည္သူမ်ားက ‘က်န္းမာ ပါေစ’ ဟု ဆုေတာင္း၊ ေထာက္ခံ အားေပးသည့္အေပၚ ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘က်န္းမာပါေစဆိုတဲ့ စကား ေလး ေလးလုံးအတြက္ ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္တာပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျပည္သူေတြ က်န္းမာေအာင္ေနပါလို႔ ေမတၱာ ရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။ လူစုလူေဝးလို ပုံျဖစ္ရင္ ကြၽန္မက စိုးရိမ္မိတယ္။ ကြၽန္မတို႔ျပည္သူေတြ က်န္းမာမွ ႏိုင္ငံေတာင့္တင္းမွာပါ’’ ဟု ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၎၏ Chair NLD ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ ႏွာတြင္ ေရးသားသည္။

PM Narendra Modi discusses coronavirus situation with Myanmar ...

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ Aung San Suu Kyi ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္မွ ကိုဗစ္-၁၉ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ အသိေပး ေျပာၾကားျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေနသည္။

သို႔ရာတြင္ ၂၀၂၀ အေထြ ေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္ တိုင္း ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းအျဖစ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

Burma's Voices of Freedom: an exhaustive account of the rise and ...

ယင္းေၾကညာခ်က္အတိုင္း စတင္သုံးစြဲသည့္ ယမန္ေန႔ (ဩ ဂုတ္ ၅ ရက္) တြင္ ‘‘ဒီကေန႔အ တြက္ေတာ့ ကြၽန္မ က်န္းမာ ေအာင္ႀကိဳးစားေနပါမယ္၊ ကြၽန္မ ကို ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ေပးတဲ့ ျပည္သူေတြလည္း က်န္းမာ ေအာင္ေနၾကပါလို႔ ေမတၱာတုံ႔ ျပန္ရင္း တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္’’ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရးသားသည္။

When will Aung San Suu Kyi speak out against the violence and ...

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပထမဆုံးပို႔စ္တင္ၿပီးၿပီးခ်င္း ၁ နာရီအတြင္း Chair NLD စာမ်က္ ႏွာကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သုံးစြဲသူႏွစ္ သိန္းခန႔္ Follow ျပဳလုပ္ထားသည္ ကိုေတြ႕ရသည္။D အမၫ္်ဖင့္ ေဒၚေအာငၦႏ္းစုၾကၫ္ ေဖ့ျစၻတၡၥာမ္ကၷြာအသျစၹင့္