ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္သာ ဆႏၵမဲေပးမည္

အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲ႐ုံတြင္သာ ဆႏၵမဲေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ေျပာ သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ႏွစ္ေနရာတြင္ မဲစာရင္းပါဝင္ေနၿပီး ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမ၏ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္သာ မဲေပးမည္ဟု 7Day News သတင္းစာ၏ ေမး ျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္မွတ္ခ်က္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အားလုံးေျပာသလို ရန္ကုန္ ဗဟန္းမွာလည္း ပါေနတယ္။ ဒီ ေနျပည္ေတာ္မွာလည္း ပါေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ လာၾကည့္တဲ့ေန႔(ၾသဂုတ္ ၁၄ )ရက္က သူ႔ရဲ႕ မဲစာရင္းက ဒီမွာပါေနတဲ့အတြက္ သူသည္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မဲ႐ုံမွာ ေပးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီမွာ ပုံစံ(၄)နဲ႔သူ႔ရဲ႕နာမည္ကို ကန႔္ကြက္သြားပါ တယ္’’ဟု ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ေျပာသည္။

PM Narendra Modi discusses coronavirus situation with Myanmar ...

ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနျပည္ေတာ္ သီရိငါးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲစာရင္းကပ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး ၎ေန ထိုင္ရာ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေဇယ်သိဒၶိရပ္ကြက္ရွိ ၎၏မဲစာရင္း ကပ္ထားသည့္ ေနရာကိုလည္း သြား ေရာက္ၾကည့္ရႈကာ ရန္ကုန္တြင္သာ ဆႏၵမဲေပးမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ လက္ရွိေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ မဲစာရင္းကို တစ္ခါတည္း ကန႔္ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အဓိက ပုံစံ (၆၆)ရွိတဲ့ေနရာမွာလည္း မဲစာရင္းကပါမယ္။ လက္ရွိေနေနတဲ့အပိုင္းမွာ လည္း မဲစာရင္းကပါေနတယ္။ အဲဒီမွာ ကာယကံရွင္က ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒီတစ္ဦးတစ္ ေယာက္မွ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူ ထဲမွာလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ ငန္းကိုလည္း ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ေဇယ်သိဒၶိရပ္ကြက္ ေကာ္မရွင္ခြဲ ဥကၠ႒ထံမွာပဲ အဲဒီေန႔က တစ္ခါ တည္း ကန႔္ကြက္သြားပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာပဲ တစ္ခါတည္းကန႔္ကြက္ သြားတာပါ’’ဟု ၎က ရွင္းျပ သည္။

National volunteer steering unit formed to fight COVID-19 ...

ယခုကဲ့သို႔ မဲစာရင္းမ်ား မွားယြင္းျခင္းႏွင့္ အမည္စာရင္းမ်ား ထပ္ေနသည့္ကိစၥရပ္မွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္စာလွ်င္ အျဖစ္နည္း ေသာ္လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုံးတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမမွ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က သုံး သပ္သည္။

‘‘ကိုယ့္နာမည္ရယ္ အျခားအခ်က္အလက္ေတြ မွန္၊ မမွန္ ရယ္ သြားၿပီးစစ္ေဆးဖို႔က ျပည္ သူရဲ႕တာဝန္။ အဲဒါေတြကို မွန္ ေအာင္စာရင္းထဲ ထည့္ဖို႔ကလည္း သက္ဆိုင္တဲ့ဌာနေတြရဲ႕ တာဝန္။ ဆိုေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ျမင္တယ္’’ ဟု ဦးခင္ ေမာင္ေဇာ္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

Myanmar: 'Saint' Aung San Suu Kyi and the hypocrisy of imperialism

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ ေျမ၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇယ် သိဒၶိရပ္ကြက္သည္ ဝန္ႀကီးဌာန တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးမ်ားသာေနထိုင္သည့္ ရပ္ကြက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းရပ္ကြက္အ တြင္း ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၇၉,၇၃၇ ဦးခန႔္ရွိသည္။