ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ ေဒၚသက္သက္ခိုင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေၾကာ္ျငာအတြက္ ေငြအမ်ားဆုံးသုံး

၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ လူသိမ်ား ၿပီး ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအားေကာင္းေစရန္ ေၾကာ္ျငာေငြေၾကး သုံးစြဲမႈတြင္ ၾသဂုတ္လ လယ္အထိ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီဥကၠ႒ေဒၚသက္သက္ခိုင္တို႔က အမ်ားဆုံးသုံးစြဲထားေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတြ႕ရသည္။

ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပ့ခ်္သည္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္မွ စတင္၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိ  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀၀ ခန႔္အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ၎ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚသက္သက္ခိုင္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပ့ခ်္သည္ ကန္ေဒၚလာ ၂,၁၀၀ အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ၏ေၾကာ္ျငာ
ေငြေၾကး အသုံးျပဳမႈစစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

NLD fires two insubordinate lawmakers | Coconuts Yangon

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚတြင္ Boost လုပ္ျခင္း၊ မလုပ္ျခင္းအတြက္ ပါတီအေနျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ေပး ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း  ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ Boost ျပဳလုပ္ ျခင္းသည္ အသုံးစရိတ္က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္သည့္အတြက္  ဆင္ျခင္ၾကရန္ ေဆာ္ဩထား သည္ဟု  ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚသက္သက္ခိုင္ က ေျပာသည္။‘‘လူမႈကြန္ရက္မွာသုံးတဲ့အ ခါ လူမႈစံႏႈန္းေတာ့ ျပ႒ာန္းထား တယ္။ အမုန္းစကားမေျပာရဘူး။  ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္တာ မေျပာရ ဘူး။ အေထာက္အထားမရွိတာ ေတြ မေျပာရဘူး။ ဒါမ်ိဳးေတြေပါ့။   ကြၽန္မေပ့ခ္်ေတာင္ ဒီလကုန္ရင္ Boost လုပ္တာရပ္မွာ။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆိုရင္ ကြၽန္မလည္း ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ အသုံးစရိတ္ေက်ာ္သြား မွာစိုးလို႔ေလ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ေနာက္ပိုင္း ေဒၚ လာ ၂၀၀ သာအသုံးျပဳေသာ္ လည္း ပါတီလက္ေအာက္ခံ အ ျခားစာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ ေငြေၾကး မ်ားစြာသုံးစြဲထားသည္။

UEC 'should postpone the election' for fair vote: Thet Thet Khine ...

USDP women Committee ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပ့ခ်္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ မွစတင္ကာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၁၆ ရက္အထိ ပို႔စ္ေပါင္း ၁၄ ခု အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၂,၄၀၀ ဝန္းက်င္အထိ အသုံးျပဳခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အလား တူ USDP Workers Committee  ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပ့ခ်္သည္ ဩဂုတ္ လအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀ အသုံးျပဳခဲ့သည္။

USDP Farmers Committee ေပ့ခ်္သည္လည္း ဩဂုတ္ လအတြင္း ပို႔ႏွစ္ခုအတြက္ ေဒၚ လာ ၂၀၀ အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟုေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ၏ ေၾကာ္ျငာေငြ ေၾကးအသုံးျပဳမႈ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ပို႔စ္တစ္ခု အတြက္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ေငြ ေၾကးကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

သို႔ေသာ္ ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္း ေဌး၏စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ေနာက္ပိုင္း ေငြေၾကးမသုံးစြဲ ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္၌ ၎ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ တင္ေသာ ‘ႏွစ္ ၄၀ ျပည့္မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔’ ပိ့ုစ္ကို USDP women Committee ေပ့ခ်္တြင္ ေဒၚလာ ၁၀၀ သုံး၍ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီသည္ ၎တို႔ကြန္ရက္အတြင္း အသုံးျပဳ ခဲ့သည့္ ေၾကာ္ျငာေငြေၾကးပမာဏ ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လမွစတင္ ေဖာ္ျပမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္ လည္း USDP women Committee ေပ့ခ်္ကိုမူ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္က စတင္ကာ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ေငြ ေၾကးကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား တြင္ ပါတီမ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအ ဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေငြေၾကးအသုံး ျပဳမႈကို ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိ ေပ။

7Day သတင္းစာသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီခုနစ္ခု၏ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ေပ့ခ်္ႏွင့္ ၎ပါတီေခါင္း ေဆာင္မ်ား၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပ့ခ်္၌ ေၾကာ္ျငာအတြက္ အသုံးျပဳသည့္  ေငြေၾကးကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီမွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္ facebook.com/ads/library တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီက ႏိုင္ငံ ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲဆိုင္ရာအတြက္ ေၾကာ္ျငာေငြ ေၾကးအသုံးျပဳမႈကို အထက္ပါ Link တြင္ခုနစ္ႏွစ္ၾကာေဖာ္ျပေပး ထားမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

နာမည္ေက်ာ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဆယ္လီႏွင့္ေၾကာ္ျငာသ႐ုပ္ေဆာင္ျဖဴျဖဴေထြး၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ထက္ like မ်ားေအာင္ ႀကိဳးစားမည္ဆိုေသာ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ပါတီဗဟို၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ေပ့ခ်္ကမူ ဩဂုတ္ ၂ ရက္မွစတင္ ကာ ဩဂုတ္ ၁၆ ရက္အထိ ပို႔စ္ ငါးခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀ အသုံးျပဳခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရွိရ သည္။ ယင္းပါတီ၏ ေခါင္း ေဆာင္ သူရဦးေ႐ႊမန္း၏ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ေပ့ခ်္က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀ အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု  ေဖာ္ျပထားသည္။

Opposition USDP to announce candidates next week | The Myanmar Times

ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ပါတီ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ ခံေဒၚစုစုလႈိင္သည္ ၎၏ ေပ့ခ်္ စာမ်က္ႏွာအတြက္ ဩဂုတ္ ၆ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ အသုံးျပဳကာ ေၾကာ္ျငာခဲ့သည္။ အလားတူ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ပါတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦစိုးျမင့္သည္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၀၀ကို  ေၾကာ္ျငာအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုေကာင္း က်ိဳးေဆာင္ပါတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ႏိုင္စိုးသည္ ဩဂုတ္လ ၅ ရက္မွစတင္ကာ ဩဂုတ္ ၁၆ ရက္အထိအေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀ အသုံးျပဳကာ ေၾကာ္ျငာခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပ့ခ်္ႏွင့္ ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပ့ခ်္ သည္ ေငြေၾကးအသုံးျပဳခဲ့ျခင္းမရွိ ေပ။ သို႔ေသာ္ NLD Meiktila ေပ့ခ်္ႏွင့္ ပါတီဝင္တခ်ိဳ႕က၎တို႔၏ ေပ့ခ်္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဩဂုတ္ အတြင္းေၾကာ္ျငာအတြက္ ေငြ ေၾကးအသုံးျပဳခဲ့သည္။

USDP looks to regroup after bruising election defeat | Mizzima ...

ျပည္သူ႔ပါတီေပ့ခ္်သည္ ေၾကာ္ျငာအတြက္ ေငြေၾကးအသုံး ျပဳထားျခင္းမရွိဘဲ ပါတီေခါင္း ေဆာင္ဦးကိုကိုႀကီး၏ ေပ့ခ္်သည္ လည္း ဩဂုတ္လအတြင္း ေငြ ေၾကးအသုံးျပဳျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အလားတူ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SLND) ပါတီ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီ ၫြတ္ေရးပါတီတို႔၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ေပ့ခ္်တို႔သည္လည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ၌ ေငြေၾကးအသုံးမျပဳခဲ့ေပ။ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအနက္အ မ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ သည္ ၎၏လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ရန္ အြန္ လိုင္းမီဒီယာကို မျဖစ္မေနအသုံးျပဳရမည္ဟု ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ၫႊန္ၾကားစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ မ်ားကို ေငြေၾကးအသုံးျပဳ၍ ေၾကာ္ျငာျခင္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရပါက လုံးဝမျပဳလုပ္ရန္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီက ေဒၚလာ ၁၀၀ ဖိုးေၾကာ္ျငာသည့္ပို႔စ္ကို လူဦးေရ  သိန္းဂဏန္းမွ သန္းဂဏန္းအထိ အေရာက္ပို႔ေပးေနသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီက ေ႐ြး ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မဲဆြယ္ကမ္ပိန္း အသုံးစရိတ္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပး ျခင္းသည္ အခ်က္အလက္ ပိုမို ရရွိလာသည့္အတြက္ ႀကိဳဆို ေထာက္ခံရမည္ဟု Ananda Data သုေတသနအဖြဲ႕တည္ ေထာင္သူ ဦးထင္ေက်ာ္ေအးက ေျပာသည္။

‘‘အေစာပိုင္းက UEC (ေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္) က ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ေပၚကအသုံးစရိတ္ အြန္ လိုင္းေပၚက ကမ္ပိန္းလုပ္တာ ေတြကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲအသုံးစ ရိတ္ထဲမွာ ထည့္စဥ္းစားမလိုလို၊ မစဥ္းစားဘူးလိုလို ေျပာခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အြန္လိုင္း ကမ္ပိန္းအတြက္ အသုံးစရိတ္ ေတြကို ထည့္စဥ္းစားမယ္လို႔ေျပာ လာတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းတစ္ဦးခ်င္းစီက ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္မွာ Boost လုပ္မယ္ဆိုရင္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး အသုံးစရိတ္ ထဲမွာထည့္ၿပီးျပရေတာ့မယ့္ အ ေနအထားမ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္လာ တယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေတြက ဒီအသုံးစရိတ္ေတြ ထုတ္ မျပဘဲေနလို႔မရေတာ့တဲ့အေနအ ထားမ်ိဳးျဖစ္လာတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

Milestone for a small nation: a brief guide to Burma's election

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္အျဖစ္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သိန္းတစ္ရာ သုံးစြဲခြင့္ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးေနရာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္  က်ပ္ သိန္းတစ္ရာ့ငါးဆယ္အထိ အသုံး ျပဳခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 7 Days