စစ္ေတြေဆး႐ုံႀကီး ကိုဗစ္လူနာေဆာင္မွ ယမန္ေန႔က ဖုန္း (၂) လုံး ဝင္ခိုးသြားေသာ သူခိုးသိေစရန္

စစ္ေတြေဆး႐ုံတြင္ ကိုဗစ္ ကူးစက္ခံရေသာလူနာမ်ားထားရွိရာ (ယခင္အရိုးေဆာင္)တြင္ မေန႕ည တစ္နာရီဝန္းက်င္ခန႔္က ဖုန္းႏွစ္လုံး အခိုးခံရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုလူနာေဆာင္ (အရိုးေဆာင္ေဟာင္း) တြင္ လက္ရွိ ကိုဗစ္ကူးစက္ခံရေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား ကုသလွ်က္ရွိပါသည္။ မေန႕က အခိုးခံရေသာ ဖုန္းႏွစ္လုံးမွာလည္း ေရာဂါကူးစက္ခံရေသာ သူရဲေကာင္း သူနာျပဳႏွစ္ေယာက္၏ ဖုန္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖုန္းခိုးသြားသူ သူခိုးခင္ဗ်ား… ကိုဗစ္ လူနာမွန္း ခင္ဗ်ားသိသိ/မသိသိ ခင္ဗ်ားမွာ ေရာဂါကူးစက္နိုင္ေျခ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနပါၿပီ။ ခင္ဗ်ားအပါအဝင္ ခင္ဗ်ားမိသားစုလည္း စိတ္မခ်ရေသာ အေျခအေနကိုေရာက္ေနပါၿပီ။ ဖုန္းျပန္မေပးရင္ေတာင္ Q ဝင္ဖို႔/ ႏွာေခါင္းတို႔ဖတ္ ယူဖို႔ လိုအပ္သလို စီမံနိုင္ရန္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္ပါဟု အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

ေနာင္တြင္လည္း ေဆး႐ုံတြင္ ခိုးစားေသာအလုပ္ကို လုပ္မည္ဆိုပါက အထူးသျဖင့္ ယခုလို ကိုဗစ္ကာလတြင္ ဘယ္လူနာကို ဘယ္အေဆာင္ကိုျဖင့္ ေျပာင္းသြားၿပီဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ စုံစမ္းအားထုတ္ၿပီးမွ လႈပ္ရွားသင့္ပါေၾကာင္း

PS – သူခိုးသိေအာင္ မွ်ေဝ ေပးၾကပါ.. (Mrat Kyaw Khine)