ဂ်ပန္အစိုးရက အေရးေပၚေထာက္ပံ့ေခ်းေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ သန္း ၂၈၀ ခန႔္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္မည္

COVID-19 ေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၈၀ ခန႔္ရွိ အေရးေပၚအေထာက္အပံ့ေခ်းေငြကို ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ေပးအပ္ရန္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတို႔အၾကား စာခြ်န္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးလဲလွယ္ျခင္းကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည္။ ယင္းသေဘာတူညီမႈကို ဂ်ပန္နို္ငငံဘက္မွ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ Mr.Maruyama Ichiro ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းတို႔က အသီးသီးလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ကိုဗစ္ဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေရးေပၚဘက္ဂ်က္ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ဂ်ပန္ယန္း ၃၀ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၈၀ ခန႔္) တန္ဖိုးရွိေသာ အေရးေပၚအေထာက္အပံ့ေခ်းေငြ (ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ေရး၊ ဘ႑ာေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအစီအစဥ္ဆိုင္ရာေခ်းေငြ)ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာခြ်န္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးလဲ လွယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဂ်ပန္သံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ကိုဗစ္ေရာဂါ ကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈကာကြယ္တားဆီးေရးအစီအမံမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ား ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္၍ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ အထူး ေလးစားဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း၊ ယင္းေခ်းေငြျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးနိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူမႈ စီးပြားေရးအေျခအေန သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သံ႐ုံးက ဆိုသည္။

၅ ဦးမောင်မောင်ဝင်း (4) – Global New Light Of Myanmar

ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းမွာ ႏွစ္စဥ္ ၀.၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြကာလ ႏွစ္ ၄၀ (ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္အပါအဝင္) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရသည္ ကိုဗစ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ရာတြင္သာမက နိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ က႑အသီးသီးတြင္ပါ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ မ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္သံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

Embassy of Japan in Myanmarမြန်မာ

မင္းထင္